GLB REVISION statsautoriserede revisorer A/S

DYBDE


Hos GLB revision finder du en rådgiver, der for alvor involverer sig i dine og virksomhedens udfordringer med det klare mål at skabe mérværdi.

LÆS MERE
GLB REVISION statsautoriserede revisorer A/S
GLB REVISION statsautoriserede revisorer A/S

publikation Facit marts 2020 glb revision

Get Brexit done!

Denne vending er vi alle stødt på i tide og utide i en meget lang periode og den 31. januar blev udsagnet i stedet for en opfordring til en realitet.

England, Skotland, Wales, Gibraltar og Nordirland er udmeldt af EU, og der er kun tiden frem til nytår til at finde ud af en regulering af sameksistensen med disse områder under ét kaldet Storbritannien.

Det er nærliggende at tænke "Puha, endelig er det overstået". Det er også nærliggende at tænke, at det må EU i skikkelse af Michel Barnier så på vores vegne rode med i resten af 2020. Desværre er der for mange slet ikke nogen grund til at læne sig tilbage og studere det forhandlingsmæssige kaos, der er lagt op til. Det vedrører os alle og det er nu, det foregår

Udmeldelsen af EU er ikke blot et spørgsmål om fælles domstole og forbud mod krumme agurker (hvilket i øvrigt som så meget andet...

Læs artiklen i sin fuld version i Facit marts 2020

publikation Facit marts 2020 glb revision

Get Brexit done!

Denne vending er vi alle stødt på i tide og utide i en meget lang periode og den 31. januar blev udsagnet i stedet for en opfordring til en realitet.

England, Skotland, Wales, Gibraltar og Nordirland er udmeldt af EU, og der er kun tiden frem til nytår til at finde ud af en regulering af sameksistensen med disse områder under ét kaldet Storbritannien.

Det er nærliggende at tænke "Puha, endelig er det overstået". Det er også nærliggende at tænke, at det må EU i skikkelse af Michel Barnier så på vores vegne rode med i resten af 2020. Desværre er der for mange slet ikke nogen grund til at læne sig tilbage og studere det forhandlingsmæssige kaos, der er lagt op til. Det vedrører os alle og det er nu, det foregår

Udmeldelsen af EU er ikke blot et spørgsmål om fælles domstole og forbud mod krumme agurker (hvilket i øvrigt som så meget andet...

Læs artiklen i sin fuld version i Facit marts 2020


GLB REVISION statsautoriserede revisorer A/S
revision glb revision

Et gennemarbejdet regnskab og løbende optimering af virksomhedens økonomi er afgørende for virksomhedens fremtidige succes

Hos GLB Revision gør vi regnskabet nemt for dig.

Om du er privatperson, iværksætter eller driver virksomhed, tilbyder vi hos GLB Revision alt indenfor revision, regnskab og økonomisk rådgivning.

Vores mission er, at fordybe os i vores kunder, deres virksomheder og deres branche. På den måde sikrer vi et samarbejde, der ikke alene handler om korrekte regnskaber, men også skaber trygge rammer og lange relationer.

Vi vil se dig vækste og vi vil bidrage til mérværdi.

Hos GLB Revision får du en rådgiver, der involverer sig. Vi kommer med erfaring, viden og innovative tiltag, som sikrer optimering, udvikling og konkurrencedygtighed.

Hos GLB Revision gør vi regnskabet nemt for dig.

Om du er privatperson, iværksætter eller driver virksomhed, tilbyder vi hos GLB Revision alt indenfor revision, regnskab og økonomisk rådgivning.

Vores mission er, at fordybe os i vores kunder, deres virksomheder og deres branche. På den måde sikrer vi et samarbejde, der ikke alene handler om korrekte regnskaber, men også skaber trygge rammer og lange relationer. Vi vil se dig vækste og vi vil bidrage til mérværdi.

Hos GLB Revision får du en rådgiver, der involverer sig. Vi kommer med erfaring, viden og innovative tiltag, som sikrer optimering, udvikling og konkurrencedygtighed.


publikation Facit december 2019 glb revision

Bestyrelsens sparringspartner

Lad det være slået fast med det samme: Denne artikel handler ikke om badminton, bordfodbold eller maratonløb for ledere.

Derimod handler den om, at ledelsen i erhvervsvirksomheder, fonde og andre aktører i hverdagen ofte har brug for en person udefra til at debattere med og til at få vendt tingene lidt på hovedet; spille djævelens advokat eller komme med nye ideer.

Massevis af danske virksomheder er ejet af én eller ganske få personer, der ofte er i familie med hinanden. Hertil kommer et stort antal virksomheder, fonde og foreninger, der ikke har denne form for ejerskab. Oven i det hele kommer den del, der har mange ejere som ikke kender hinanden og som ikke deltager i ledelsen.

Den familieejede virksomhed

Begynder vi med den typiske, danske familieejede virksomhed, udgør familien typisk...

Læs artiklen i sin fuld version i Facit december 2019

publikation Facit december 2019 glb revision

Bestyrelsens sparringspartner

Lad det være slået fast med det samme: Denne artikel handler ikke om badminton, bordfodbold eller maratonløb for ledere.

Derimod handler den om, at ledelsen i erhvervsvirksomheder, fonde og andre aktører i hverdagen ofte har brug for en person udefra til at debattere med og til at få vendt tingene lidt på hovedet; spille djævelens advokat eller komme med nye ideer.

Massevis af danske virksomheder er ejet af én eller ganske få personer, der ofte er i familie med hinanden. Hertil kommer et stort antal virksomheder, fonde og foreninger, der ikke har denne form for ejerskab. Oven i det hele kommer den del, der har mange ejere som ikke kender hinanden og som ikke deltager i ledelsen.

Den familieejede virksomhed

Begynder vi med den typiske, danske familieejede virksomhed, udgør familien typisk...

Læs artiklen i sin fuld version i Facit december 2019


GLB REVISION statsautoriserede revisorer A/S
revision glb revision

Hos GLB handler revision om tillid

Derfor er GLB Revision også medlem af Revisorgruppen Danmark, hvilket betyder at vores arbejde og kvalitet årligt kontrolleres og efterses og at vi internt uddanner og udvikler os, således at vi altid har den nyeste viden og anvender moderne og effektive revisionsværktøjer som bidrager til et højt fagligt niveau og kvalitetssikring.

Kvalitet ligger dybt forankret i vores forretningskoncept, som du også vil opleve i vores revisionsydelser.

Som statsautoriserede revisorer er vi underlagt løbende kvalitetskontrol fra myndighederne. GLB Revision lever op til klare karv om kvalitetskontrol, tilsyn og løbende uddannelse, der sikrer, at vi kan yde revision på en tryg, effektiv og kvalitetssikker måde.

Vi arbejder effektivt, dynamisk, risiko- og fremtidsorienteret.

Vi står til ansvar, både overfor dig og eksterne interessenter og sikrer at långivere, aktionærer, leverandører med mere, kan stole på de informationer, der er udleveret gennem et revideret årsregnskab.

Vi tilpasser vores revision den enkelte virksomhed, dennes selskabsform, størrelse, behov og aktivitet. Det kalder vi tillid, tryghed og optimering.

Derfor er GLB Revision også medlem af Revisorgruppen Danmark, hvilket betyder at vores arbejde og kvalitet årligt kontrolleres og efterses og at vi internt uddanner og udvikler os, således at vi altid har den nyeste viden og anvender moderne og effektive revisionsværktøjer som bidrager til et højt fagligt niveau og kvalitetssikring.

Kvalitet ligger dybt forankret i vores forretningskoncept, som du også vil opleve i vores revisionsydelser.

Som statsautoriserede revisorer er vi underlagt løbende kvalitetskontrol fra myndighederne. GLB Revision lever op til klare karv om kvalitetskontrol, tilsyn og løbende uddannelse, der sikrer, at vi kan yde revision på en tryg, effektiv og kvalitetssikker måde.

Vi arbejder effektivt, dynamisk, risiko- og fremtidsorienteret.

Vi står til ansvar, både overfor dig og eksterne interessenter og sikrer at långivere, aktionærer, leverandører med mere, kan stole på de informationer, der er udleveret gennem et revideret årsregnskab.

Vi tilpasser vores revision den enkelte virksomhed, dennes selskabsform, størrelse, behov og aktivitet. Det kalder vi tillid, tryghed og optimering.


publikation Facit august 2019 glb revision

Forældrekøb er stadig populært og kompliceret

Begrebet forældrekøb dækker over den situation, hvor en forælder eller et forældrepar køber en studielejlighed med det formål at leje den ud til næste generation.

Begrebet gælder selvfølgelig også i den modsatte situation, hvor børn eller børnebørn køber en ejendom og lejer den ud til deres forældre/bedsteforældre.

Ved et forældrekøb kan man hjælpe sit unge menneske med en bolig og samtidig måske få et bedre afkast af sine penge end ved at sætte dem i banken, og man kan måske endda gøre en god investering.

Forældre, der har været lang tid på boligmarkedet, har ofte en god friværdi i boligen, der kan belånes og provenuet kan...

Læs artiklen i sin fuld version i Facit august 2019

publikation Facit august 2019 glb revision

Forældrekøb er stadig populært og kompliceret

Begrebet forældrekøb dækker over den situation, hvor en forælder eller et forældrepar køber en studielejlighed med det formål at leje den ud til næste generation.

Begrebet gælder selvfølgelig også i den modsatte situation, hvor børn eller børnebørn køber en ejendom og lejer den ud til deres forældre/bedsteforældre.

Ved et forældrekøb kan man hjælpe sit unge menneske med en bolig og samtidig måske få et bedre afkast af sine penge end ved at sætte dem i banken, og man kan måske endda gøre en god investering.

Forældre, der har været lang tid på boligmarkedet, har ofte en god friværdi i boligen, der kan belånes og provenuet kan...

Læs artiklen i sin fuld version i Facit august 2019


GLB REVISION statsautoriserede revisorer A/S
revision glb revision

Revision

Aktie- (A/S) og anpartsselskaber (ApS) og visse andre virksomheder og institutioner ⁄ foreninger er underlagt krav om lovpligtig revision for at tilgodese regnskabsbrugeres, kapitalmarkedets og samfundets behov for pålidelig økonomisk information.

Revisors hovedopgave består i at revidere, det vil sige "efterse" de årsregnskaber, som virksomheden skal aflægge. Formålet er, at revisor gennem sine undersøgelser og sin udtalelse tilfører regnskabet troværdighed. Dette sikrer et større incitament til at forhandle med eksterne interessenter (såsom banker, finansieringsselskaber med mere).

Vi kigger dit regnskab igennem, foretager kontrol og underskriver, at årsregnskabet stemmer overens med virksomhedens økonomi. Vi udarbejder også en årsrapport, hvor der lægges vægt på opgørelse af det driftsøkonomiske resultat i virksomheden, således at årsrapporten også giver værdi for virksomheden og ikke udelukkende er til ære for skattevæsenet.

Derudover udarbejder vi ligeledes revisionsprotokol, selvangivelse med videre og indberetter de informationer til Skat og Erhvervsstyrelsen, som skal indberettes elektronisk.

Aktie- (A/S) og anpartsselskaber (ApS) og visse andre virksomheder og institutioner ⁄ foreninger er underlagt krav om lovpligtig revision for at tilgodese regnskabsbrugeres, kapitalmarkedets og samfundets behov for pålidelig økonomisk information.

Revisors hovedopgave består i at revidere, det vil sige "efterse" de årsregnskaber, som virksomheden skal aflægge. Formålet er, at revisor gennem sine undersøgelser og sin udtalelse tilfører regnskabet troværdighed. Dette sikrer et større incitament til at forhandle med eksterne interessenter (såsom banker, finansieringsselskaber med mere).

Vi kigger dit regnskab igennem, foretager kontrol og underskriver, at årsregnskabet stemmer overens med virksomhedens økonomi. Vi udarbejder også en årsrapport, hvor der lægges vægt på opgørelse af det driftsøkonomiske resultat i virksomheden, således at årsrapporten også giver værdi for virksomheden og ikke udelukkende er til ære for skattevæsenet.

Derudover udarbejder vi ligeledes revisionsprotokol, selvangivelse med videre og indberetter de informationer til Skat og Erhvervsstyrelsen, som skal indberettes elektronisk.


publikation Facit maj 2019 glb revision

Erhvervsmæssig anvendelse af egen ejendom

Der er fradrag for driftsudgifter og nedslag i ejendomsværdiskatten vedrørende den erhvervsmæssigt anvendte del af en privat ejendom. Anvendelse af reglerne herom forudsætter, at man kan leve op til en række krav i lovgivningen.

Et af de væsentligste krav, der skal være opfyldt for at kunne anvende reglerne, er, at den erhvervsmæssige del bruges fuldt ud erhvervsmæssigt og ikke bliver anvendt privat. De løbende udgifter, der i givet fald er fradragsberettigede...

Læs artiklen i sin fuld version i Facit maj 2019

publikation Facit maj 2019 glb revision

Erhvervsmæssig anvendelse af egen ejendom

Der er fradrag for driftsudgifter og nedslag i ejendomsværdiskatten vedrørende den erhvervsmæssigt anvendte del af en privat ejendom. Anvendelse af reglerne herom forudsætter, at man kan leve op til en række krav i lovgivningen.

Et af de væsentligste krav, der skal være opfyldt for at kunne anvende reglerne, er, at den erhvervsmæssige del bruges fuldt ud erhvervsmæssigt og ikke bliver anvendt privat. De løbende udgifter, der i givet fald er fradragsberettigede...

Læs artiklen i sin fuld version i Facit maj 2019


GLB REVISION statsautoriserede revisorer A/S
revision glb revision

Udvidet gennemgang

Udvidet gennemgang er stort det samme som revision, dog består forskellen i graden af sikkerhed for revisors konklusioner om årsregnskabet.

Udvidet gennemgang vælges af virksomheder, der ikke har revisionspligt, men stadig ønsker troværdighed omkring årsregnskabet.

Om udvidet gennemgang er det rigtige valg for din virksomhed, rådgiver vi dig gerne om.
Udvidet gennemgang er stort det samme som revision, dog består forskellen i graden af sikkerhed for revisors konklusioner om årsregnskabet.

Udvidet gennemgang vælges af virksomheder, der ikke har revisionspligt, men stadig ønsker troværdighed omkring årsregnskabet.

Om udvidet gennemgang er det rigtige valg for din virksomhed, rådgiver vi dig gerne om.


publikation Facit marts 2019 glb revision

Rette indkomstmodtager

Spørgsmålet om rette indkomstmodtager opstår, når bestyrelseshonorarer, konsulenthonorarer og andre lignende indtægter faktureres fra et selskab, der ejes af den person, som udfører arbejdet, og hvor Skattemyndighederne når frem til, at indkomsten rettelig skulle have været indtægtsført hos personen selv, det vil sige hovedaktionæren.

Konsekvenserne af at henføre indkomsten til et selskab, der efterfølgende ikke anses for rette indkomstmodtager, er alvorlige...

Læs artiklen i sin fuld version i Facit marts 2019

publikation Facit marts 2019 glb revision

Rette indkomstmodtager

Spørgsmålet om rette indkomstmodtager opstår, når bestyrelseshonorarer, konsulenthonorarer og andre lignende indtægter faktureres fra et selskab, der ejes af den person, som udfører arbejdet, og hvor Skattemyndighederne når frem til, at indkomsten rettelig skulle have været indtægtsført hos personen selv, det vil sige hovedaktionæren.

Konsekvenserne af at henføre indkomsten til et selskab, der efterfølgende ikke anses for rette indkomstmodtager, er alvorlige...

Læs artiklen i sin fuld version i Facit marts 2019


GLB REVISION statsautoriserede revisorer A/S
revision glb revision

Review (Gennemgang)

Ved et Review af din virksomheds regnskab, foretager vi stort set kun afstemninger af væsentlige poster og sikkerheden for at dit årsregnskab er "rigtig" er minimale.

Vi rådgiver dig gerne, hvorvidt et Review er den rigtige beslutning i forhold til din virksomheds aktuelle og fremtidige situation.
Ved et Review af din virksomheds regnskab, foretager vi stort set kun afstemninger af væsentlige poster og sikkerheden for at dit årsregnskab er "rigtig" er minimale.

Vi rådgiver dig gerne, hvorvidt et Review er den rigtige beslutning i forhold til din virksomheds aktuelle og fremtidige situation.


publikation Facit marts 2020 glb revision

Beskatning af fri bil − beregningsgrundlag

I 2017 blev der indført nye regler om efteropkrævning af registreringsafgift for leasingbiler. Under visse omstændigheder skal der således ske genberegning af registreringsafgiften senest fire måneder efter første indregistrering af bilen. Disse regler skal sikre, at den afgiftspligtige værdi fra den første indregistrering af bilen svarer til markedsprisen, uanset hvad den oprindelige indkøbspris har været.

I forhold til beskatning af medarbejdere, der har fået stillet en ny fri bil til rådighed, dvs. en bil arbejdsgiveren har anskaffet højest 3 år...

Læs artiklen i sin fuld version i Facit marts 2020

publikation Facit marts 2020 glb revision

Beskatning af fri bil − beregningsgrundlag

I 2017 blev der indført nye regler om efteropkrævning af registreringsafgift for leasingbiler. Under visse omstændigheder skal der således ske genberegning af registreringsafgiften senest fire måneder efter første indregistrering af bilen. Disse regler skal sikre, at den afgiftspligtige værdi fra den første indregistrering af bilen svarer til markedsprisen, uanset hvad den oprindelige indkøbspris har været.

I forhold til beskatning af medarbejdere, der har fået stillet en ny fri bil til rådighed, dvs. en bil arbejdsgiveren har anskaffet højest 3 år...

Læs artiklen i sin fuld version i Facit marts 2020


GLB REVISION statsautoriserede revisorer A/S
revision glb revision

Assistance

Vi stiller regnskabet op og udfører nogle afstemninger.

Assistance er dog det sidste alternativ i forhold til revisors erklæring på årsregnskabet og er uden sikkerhed for at årsregnskabet er korrekt, da ikke alle oplysninger bliver kontrolleret.

Det er kun virksomheder, som ikke er omfattet af revisionspligt, som kan vælge en assistanceerklæring til årsregnskabet.

Vi rådgiver dig gerne, hvorvidt Assistance er den rigtige beslutning i forhold til din virksomheds årsregnskab.

Vi stiller regnskabet op og udfører nogle afstemninger. Assistance er dog det sidste alternativ i forhold til revisors erklæring på årsregnskabet og er uden sikkerhed for at årsregnskabet er korrekt, da ikke alle oplysninger bliver kontrolleret.

Det er kun virksomheder, som ikke er omfattet af revisionspligt, som kan vælge en assistanceerklæring til årsregnskabet.

Vi rådgiver dig gerne, hvorvidt Assistance er den rigtige beslutning i forhold til din virksomheds årsregnskab.
Søren Deleuran Statsautoriserede revisor
Deleuran

Søren Deleuran
Partner
Statsautoriserede revisor

+45 21 41 65 19
Mail til Deleuran:
Allan Ø Jørgensen Statsautoriserede revisor
Jørgensen

Allan Ø. Jørgensen
Partner
Statsautoriserede revisor

+45 22 62 81 20
Mail til Jørgensen:
Morten Lønsbo Statsautoriserede revisor
Lønsbo

Morten Lønsbo
Partner
Statsautoriserede revisor

+45 23 32 84 41
Mail til Lønsbo:
Søren Windahl Statsautoriserede revisor
Windahl

Søren Windahl
Partner
Statsautoriserede revisor

+45 20 42 63 88
Mail til Windahl: