GLB REVISION statsautoriserede revisorer A/S

DYBDE


Hos GLB revision finder du en rådgiver, der for alvor involverer sig i dine og virksomhedens udfordringer med det klare mål at skabe mérværdi.

LÆS MERE
GLB REVISION statsautoriserede revisorer A/S
GLB REVISION statsautoriserede revisorer A/S
GLB REVISION statsautoriserede revisorer A/S
Coronavirus / Covid19 glb revision

Coronavirus / Covid19

I skrivende stund er vi alle i sjælden grad ude af stand til at vurdere, hvad der vil ske i selv den nærmeste fremtid.

Som erhvervsdrivende vil man have usikkerhed på mange områder − personale, varesalg, varekøb, likviditet, restriktioner i transport og detailhandel, svigtende ordretilgang, udlandshandel og så videre.

Listen forekommer at være uendelig − og den kan se helt anderledes ud i morgen. Vi er ikke selv herrer over udviklingen.

Det er svært at mødes på grund af opfordringerne til at undgå fysisk tilstedeværelse i videst muligt omfang, og rejseaktiviteterne er begrænsede.

Som revisorer er vi i dagligdagen meget afhængige af teknologi. Vi arbejder i meget stort omfang elektronisk, og vi kommunikerer i lige så stort omfang elektronisk i form af mail samt via telefonen.

Det vil sige, at vi uanset de mere eller mindre frivillige begrænsninger i hverdagen er i stand til at udføre vores arbejde på nogenlunde normale vilkår. Vi har mange medarbejdere, der arbejder hjemmefra − men via internetopkobling tilstræber vi at arbejde lige så effektivt på hjemmekontoret som på det daglige kontor, og telefon og mail er ved hånden hele tiden.

Vi er bevidste om, at vores kunder har mange tanker og spørgsmål vedrørende deres virksomhed og fremtiden.

Det er vi klar til at rådgive om i det omfang, vi kan. Vi vil herudover også løbende informere i takt med den udvikling, der sker.

Nogle af de emner, vi vil kunne hjælpe vores kunder med, er:
 • Den statslige hjælp til f.eks. "lønninger, fast udgifter og andre kompensationsordninger−" hvordan og hvornår?

 • Ferie og afspadseringsmuligheder

 • Metoder til dækning af finansieringsbehovet her og nu; udsættelse af betalinger til det offentlige, kreditudvidelser

 • Tilretning af budgetter og beregninger om drift og likviditet

 • Hvordan påvirkes årsregnskaberne her og nu?

Der er mange flere emner, og behovet er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, lige som der − afhængigt af den kommende tids udvikling − vil kunne dukke nye emner op.

Løbende information fra myndighederne

www.virksomhedsguiden.dk opdater Erhvervsstyrelsen løbende med oplysninger om ovennævnte ordninger samt med andre relevante oplysninger.

Vigtigst af alt:

Kontakt os, hvis du mangler hjælp og rådgivning.

Ganske vist har vi travlt med årsregnskaberne for tiden, men det er vigtigere, at vi hjælper vores kunder i den situation, vi uventet er kommet i.

I skrivende stund er vi alle i sjælden grad ude af stand til at vurdere, hvad der vil ske i selv den nærmeste fremtid.

Som erhvervsdrivende vil man have usikkerhed på mange områder − personale, varesalg, varekøb, likviditet, restriktioner i transport og detailhandel, svigtende ordretilgang, udlandshandel og så videre.

Listen forekommer at være uendelig − og den kan se helt anderledes ud i morgen. Vi er ikke selv herrer over udviklingen.

Det er svært at mødes på grund af opfordringerne til at undgå fysisk tilstedeværelse i videst muligt omfang, og rejseaktiviteterne er begrænsede.

Som revisorer er vi i dagligdagen meget afhængige af teknologi. Vi arbejder i meget stort omfang elektronisk, og vi kommunikerer i lige så stort omfang elektronisk i form af mail samt via telefonen.

Det vil sige, at vi uanset de mere eller mindre frivillige begrænsninger i hverdagen er i stand til at udføre vores arbejde på nogenlunde normale vilkår. Vi har mange medarbejdere, der arbejder hjemmefra − men via internetopkobling tilstræber vi at arbejde lige så effektivt på hjemmekontoret som på det daglige kontor, og telefon og mail er ved hånden hele tiden.

Vi er bevidste om, at vores kunder har mange tanker og spørgsmål vedrørende deres virksomhed og fremtiden.

Det er vi klar til at rådgive om i det omfang, vi kan. Vi vil herudover også løbende informere i takt med den udvikling, der sker.

Nogle af de emner, vi vil kunne hjælpe vores kunder med, er:

 • Den statslige hjælp til f.eks. "lønninger, fast udgifter og andre kompensationsordninger−" hvordan og hvornår?

 • Ferie og afspadseringsmuligheder

 • Metoder til dækning af finansieringsbehovet her og nu; udsættelse af betalinger til det offentlige, kreditudvidelser

 • Tilretning af budgetter og beregninger om drift og likviditet

 • Hvordan påvirkes årsregnskaberne her og nu?

Der er mange flere emner, og behovet er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, lige som der − afhængigt af den kommende tids udvikling − vil kunne dukke nye emner op.

Løbende information fra myndighederne

På www.virksomhedsguiden.dk opdater Erhvervsstyrelsen løbende med oplysninger om ovenn&arlig;vnte ordninger samt med andre relevante oplysninger.

www.virksomhedsguiden.dk opdater Erhvervsstyrelsen løbende med oplysninger om ovennævnte ordninger samt med andre relevante oplysninger.

Vigtigst af alt:

Kontakt os, hvis du mangler hjælp og rådgivning.

Ganske vist har vi travlt med årsregnskaberne for tiden, men det er vigtigere, at vi hjælper vores kunder i den situation, vi uventet er kommet i.


GLB REVISION statsautoriserede revisorer A/S

GRATIS MØDE:
GLB REVISION statsautoriserede revisorer A/S

GRATIS MØDE:

publikation Facit marts 2020 glb revision

Get Brexit done!

Denne vending er vi alle stødt på i tide og utide i en meget lang periode og den 31. januar blev udsagnet i stedet for en opfordring til en realitet.

England, Skotland, Wales, Gibraltar og Nordirland er udmeldt af EU, og der er kun tiden frem til nytår til at finde ud af en regulering af sameksistensen med disse områder under ét kaldet Storbritannien.

Det er nærliggende at tænke "Puha, endelig er det overstået". Det er også nærliggende at tænke, at det må EU i skikkelse af Michel Barnier så på vores vegne rode med i resten af 2020. Desværre er der for mange slet ikke nogen grund til at læne sig tilbage og studere det forhandlingsmæssige kaos, der er lagt op til. Det vedrører os alle og det er nu, det foregår

Udmeldelsen af EU er ikke blot et spørgsmål om fælles domstole og forbud mod krumme agurker (hvilket i øvrigt som så meget andet i disse tider er en falsk historie).

Det vedrører landbrug, fiskeri, produktionsvirksomheder og serviceerhverv. Det vedrører arbejdskraft i Storbritannien, medarbejdere, der skal til at arbejde i Storbritannien, og medarbejdere, der kommer...

Læs artiklen i sin fuld version i Facit marts 2020

publikation Facit marts 2020 glb revision

Get Brexit done!

Denne vending er vi alle stødt på i tide og utide i en meget lang periode og den 31. januar blev udsagnet i stedet for en opfordring til en realitet.

England, Skotland, Wales, Gibraltar og Nordirland er udmeldt af EU, og der er kun tiden frem til nytår til at finde ud af en regulering af sameksistensen med disse områder under ét kaldet Storbritannien.

Det er nærliggende at tænke "Puha, endelig er det overstået". Det er også nærliggende at tænke, at det må EU i skikkelse af Michel Barnier så på vores vegne rode med i resten af 2020. Desværre er der for mange slet ikke nogen grund til at læne sig tilbage og studere det forhandlingsmæssige kaos, der er lagt op til. Det vedrører os alle og det er nu, det foregår

Udmeldelsen af EU er ikke blot et spørgsmål om fælles domstole og forbud mod krumme agurker (hvilket i øvrigt som så meget andet i disse tider er en falsk historie).

Det vedrører landbrug, fiskeri, produktionsvirksomheder og serviceerhverv. Det vedrører arbejdskraft i Storbritannien, medarbejdere, der skal til at arbejde i Storbritannien, og medarbejdere, der kommer...

Læs artiklen i sin fuld version i Facit marts 2020


GLB REVISION statsautoriserede revisorer A/S
Kompensationsordning for selvstændige og freelancere glb revision

Kompensationsordning for selvstændige og freelancere

Der kan nu søges om kompensation på virksomhedsguiden.dk

Der indføres en midlertidig kompensationsordning for selvstændige og freelancere.

Ordningen betyder, at de små selvstændige, der oplever mere end 30% nedgang i omsætningen som konsekvens af COVID-19 virus, kan blive kompenseret.

Kompensationen fra staten er 75% af omsætningstabet, dog maksimalt DKK 23.000 pr. måned

Kompensationen kan udgøre op til DKK 46.000 pr. måned, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle.

Det vil også være muligt at få støtte fra ordningen for selvstændige uden CVR-nr., som har oplevet et fald i B-indkomsten på 30%.

Den selvstændige kan i så fald få dækket 75% af B-indkomsttabet, dog maksimalt DKK 23.000 pr. måned.

Den selvstændige eller lille erhvervsdrivende kan højest få kompensation i tre måneder fra den 9. marts og frem til den 9. juni.

Det er et krav, at:
 • virksomheden ikke har mere end 10 fuldtidsansatte
 • den selvstændige ikke opnår en personlig indkomst på over kr. 800.000 i 2020
 • virksomheden er etableret før 1. februar 2020
 • den selvstændige ejer min. 25% af virksomheden
 • omsætningen tidligere har været over DKK 10.000 pr. måned i snit
Virksomhederne skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal Virksomhedsguiden.dk.

LINK Vejledning til kompensation for selvstændige erhvervsdrivende (enkeltmandsvirksomheder) fra virksomhedsguiden.dk

LINK Vejledning til kompensation for selvstændige erhvervsdrivende(opdateret 01042020) fra virksomhedsguiden.dk

LINK Vejledning til kompensation for selvstændige erhvervsdrivende_freelancere fra virksomhedsguiden.dk

Der kan nu søges om kompensation på virksomhedsguiden.dk

Der indføres en midlertidig kompensationsordning for selvstændige og freelancere.

Ordningen betyder, at de små selvstændige, der oplever mere end 30% nedgang i omsætningen som konsekvens af COVID-19 virus, kan blive kompenseret.

Kompensationen fra staten er 75% af omsætningstabet, dog maksimalt DKK 23.000 pr. måned

Kompensationen kan udgøre op til DKK 46.000 pr. måned, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle.

Det vil også være muligt at få støtte fra ordningen for selvstændige uden CVR-nr., som har oplevet et fald i B-indkomsten på 30%.

Den selvstændige kan i så fald få dækket 75% af B-indkomsttabet, dog maksimalt DKK 23.000 pr. måned.

Den selvstændige eller lille erhvervsdrivende kan højest få kompensation i tre måneder fra den 9. marts og frem til den 9. juni.

Det er et krav, at:

 • virksomheden ikke har mere end 10 fuldtidsansatte
 • den selvstændige ikke opnår en personlig indkomst på over kr. 800.000 i 2020
 • virksomheden er etableret før 1. februar 2020
 • den selvstændige ejer min. 25% af virksomheden
 • omsætningen tidligere har været over DKK 10.000 pr. måned i snit

Virksomhederne skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal Virksomhedsguiden.dk.

LINK Vejledning til kompensation for selvstændige erhvervsdrivende (enkeltmandsvirksomheder) fra virksomhedsguiden.dk

LINK Vejledning til kompensation for selvstændige erhvervsdrivende(opdateret 01042020) fra virksomhedsguiden.dk

LINK Vejledning til kompensation for selvstændige erhvervsdrivende_freelancere fra virksomhedsguiden.dk


publikation Facit december 2019 glb revision

Bestyrelsens sparringspartner

Lad det være slået fast med det samme: Denne artikel handler ikke om badminton, bordfodbold eller maratonløb for ledere.

Derimod handler den om, at ledelsen i erhvervsvirksomheder, fonde og andre aktører i hverdagen ofte har brug for en person udefra til at debattere med og til at få vendt tingene lidt på hovedet; spille djævelens advokat eller komme med nye ideer.

Massevis af danske virksomheder er ejet af én eller ganske få personer, der ofte er i familie med hinanden. Hertil kommer et stort antal virksomheder, fonde og foreninger, der ikke har denne form for ejerskab. Oven i det hele kommer den del, der har mange ejere som ikke kender hinanden og som ikke deltager i ledelsen.

Den familieejede virksomhed

Begynder vi med den typiske, danske familieejede virksomhed, udgør familien typisk også ledelsen. Det kan være i form af personligt ejerskab, som direktører og dermed daglige ledere eller (eventuelt som en kombination) som deltagere i en eventuel bestyrelse.

Uanset om bestyrelsen udgøres af familien eller har deltagelse af personer "udefra", er der meget ofte behov for at gennemgå en problemstilling med en udenforstående − og her kommer virksomhedens revisor ind i billedet.

Læs artiklen i sin fuld version i Facit december 2019

publikation Facit december 2019 glb revision

Bestyrelsens sparringspartner

Lad det være slået fast med det samme: Denne artikel handler ikke om badminton, bordfodbold eller maratonløb for ledere.

Derimod handler den om, at ledelsen i erhvervsvirksomheder, fonde og andre aktører i hverdagen ofte har brug for en person udefra til at debattere med og til at få vendt tingene lidt på hovedet; spille djævelens advokat eller komme med nye ideer.

Massevis af danske virksomheder er ejet af én eller ganske få personer, der ofte er i familie med hinanden. Hertil kommer et stort antal virksomheder, fonde og foreninger, der ikke har denne form for ejerskab. Oven i det hele kommer den del, der har mange ejere som ikke kender hinanden og som ikke deltager i ledelsen.

Den familieejede virksomhed

Begynder vi med den typiske, danske familieejede virksomhed, udgør familien typisk også ledelsen. Det kan være i form af personligt ejerskab, som direktører og dermed daglige ledere eller (eventuelt som en kombination) som deltagere i en eventuel bestyrelse.

Uanset om bestyrelsen udgøres af familien eller har deltagelse af personer "udefra", er der meget ofte behov for at gennemgå en problemstilling med en udenforstående − og her kommer virksomhedens revisor ind i billedet.

Læs artiklen i sin fuld version i Facit december 2019


GLB REVISION statsautoriserede revisorer A/S
Kompensationsordning for faste udgifter (gælder alle) glb revision

Kompensationsordning for faste udgifter (gælder alle)

Der er 8. april 2020 vedtaget ny bekendtgørelse om ovenstående.

Ordningen åbnede 8. april 2020. I bekendtgørelse er der i forhold til den tidligere bekendtgørelse er der to tilføjelser.

 1. Ansøgningen skal suppleres med resultatopgørelse fra seneste årsrapport

 2. hvis virksomhedens seneste resultat er negativt reduceres kompensationen med ¼ af det negativt resultat.

Ansøgningsfrist er 30. juni 2020 og efterfølgende indsendelse af faktisk omsætning og faktiske faste omkostninger, senest 8. december 2020.

Efter ordningen kan virksomheder få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder f.eks. husleje, renteudgifter og uopsigelige kontraktbundne udgifter i en periode (f.eks. leasing), hvor virksomhederne er udsat for en stor omsætningsnedgang.

Andelen af de faste udgifter, der kompenseres, er følgende:

 • 80%, hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100%

 • 50%, hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80%

 • 25%, hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60%

Resultat for seneste 12 mdr.’s periode (årsrapport). Hvis årsrapporten 2019 er afleveret senere end 8. marts 2020 til CVR.dk (balancedag 28. februar 2019 eller senere) skal særskilt resultatopgørelse udarbejdes.

Bemærk, at virksomheder, som regeringen har udstedt midlertidigt forbud mod at drive forretning for at inddæmme smittespredning af COVID-19, vil blive kompenseret, svarende til 100% af de omfattede faste udgifter, så længe forbuddet er gældende.

Der kan ikke ansøges om kompensation, hvis de faste udgifter udgør mindre end DKK 25.000 i perioden (henset til udgifterne ved revisorpåtegnelsen). Der kan maksimalt opnås kompensation for 60 mio. DKK pr. virksomhed i perioden. Hvis din virksomheder har haft et driftsunderskud i seneste årsrapport, reduceres kompensationen, som endvidere ikke kan overstige omsætningsnedgangen.

Virksomheden kan ansøge om kompensation ved at sende en revisorpåtegnet opgørelse over omsætning i referenceperioden og de faste udgifter for 1. december 2019 − 29. februar 2020 eller hvis stiftelsen er efter 1. december 2019 fra stiftelsen og indtil 8. marts 2020. Virksomheden skal oplyse om forventet omsætning og faste omkostninger for perioden 9. marts − 8. juni 2020 (begrundet).

Den forventede omsætningsnedgang som følge af COVID-19 opgøres afhængigt af virksomhedens stiftelses-tidspunkt.

Ansøgningen skal vedhæftes revisorerklæring.

Dernæst udbetaler Erhvervsstyrelsen kompensationen. Der kan ydes 80% støtte til udgiften for revisorerklæringen, maksimalt kr. 16.000, hvis en ansøgning udløser kompensation.

Til brug bestemmelse af referenceperioder for hhv. omsætning og faste omkostninger henviser vi til hjælpeark og vejledningerne nedenfor:

Download GLB REVISION - til brug for kompensationsordning for faste udgifter

LINK Vejledning faste omkostninger - link til virksomhedsguiden.dk

LINK Sådan udfyldes anøgning for faste omkostninger - link til virksomhedsguiden.dk

Der er 8. april 2020 vedtaget ny bekendtgørelse om ovenstående.

Ordningen åbnede 8. april 2020. I bekendtgørelse er der i forhold til den tidligere bekendtgørelse er der to tilføjelser.

 1. Ansøgningen skal suppleres med resultatopgørelse fra seneste årsrapport

 2. hvis virksomhedens seneste resultat er negativt reduceres kompensationen med ¼ af det negativt resultat.

Ansøgningsfrist er 30. juni 2020 og efterfølgende indsendelse af faktisk omsætning og faktiske faste omkostninger, senest 8. december 2020.

Efter ordningen kan virksomheder få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder f.eks. husleje, renteudgifter og uopsigelige kontraktbundne udgifter i en periode (f.eks. leasing), hvor virksomhederne er udsat for en stor omsætningsnedgang.

Andelen af de faste udgifter, der kompenseres, er følgende:

 • 80%, hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100%

 • 50%, hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80%

 • 25%, hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60%

Resultat for seneste 12 mdr.’s periode (årsrapport). Hvis årsrapporten 2019 er afleveret senere end 8. marts 2020 til CVR.dk (balancedag 28. februar 2019 eller senere) skal særskilt resultatopgørelse udarbejdes.

Bemærk, at virksomheder, som regeringen har udstedt midlertidigt forbud mod at drive forretning for at inddæmme smittespredning af COVID-19, vil blive kompenseret, svarende til 100% af de omfattede faste udgifter, så længe forbuddet er gældende.

Der kan ikke ansøges om kompensation, hvis de faste udgifter udgør mindre end DKK 25.000 i perioden (henset til udgifterne ved revisorpåtegnelsen). Der kan maksimalt opnås kompensation for 60 mio. DKK pr. virksomhed i perioden. Hvis din virksomheder har haft et driftsunderskud i seneste årsrapport, reduceres kompensationen, som endvidere ikke kan overstige omsætningsnedgangen.

Virksomheden kan ansøge om kompensation ved at sende en revisorpåtegnet opgørelse over omsætning i referenceperioden og de faste udgifter for 1. december 2019 − 29. februar 2020 eller hvis stiftelsen er efter 1. december 2019 fra stiftelsen og indtil 8. marts 2020. Virksomheden skal oplyse om forventet omsætning og faste omkostninger for perioden 9. marts − 8. juni 2020 (begrundet).

Den forventede omsætningsnedgang som følge af COVID-19 opgøres afhængigt af virksomhedens stiftelses-tidspunkt.

Ansøgningen skal vedhæftes revisorerklæring.

Dernæst udbetaler Erhvervsstyrelsen kompensationen. Der kan ydes 80% støtte til udgiften for revisorerklæringen, maksimalt kr. 16.000, hvis en ansøgning udløser kompensation.

Til brug bestemmelse af referenceperioder for hhv. omsætning og faste omkostninger henviser vi til hjælpeark og vejledningerne nedenfor:

Download GLB REVISION - til brug for kompensationsordning for faste udgifter

LINK Vejledning faste omkostninger - link til virksomhedsguiden.dk

LINK Sådan udfyldes anøgning for faste omkostninger - link til virksomhedsguiden.dk


publikation Facit august 2019 glb revision

Forældrekøb er stadig populært og kompliceret

Begrebet forældrekøb dækker over den situation, hvor en forælder eller et forældrepar køber en studielejlighed med det formål at leje den ud til næste generation.

Begrebet gælder selvfølgelig også i den modsatte situation, hvor børn eller børnebørn køber en ejendom og lejer den ud til deres forældre/bedsteforældre.

Ved et forældrekøb kan man hjælpe sit unge menneske med en bolig og samtidig måske få et bedre afkast af sine penge end ved at sætte dem i banken, og man kan måske endda gøre en god investering.

Forældre, der har været lang tid på boligmarkedet, har ofte en god friværdi i boligen, der kan belånes − og provenuet kan anvendes til at k&oslah;be en studielejlighed. Samtidig er de unges lånemuligheder ofte begrænsede på grund af de kreditstramninger, der kom efter finanskrisen, da de unge typisk har en relativt begrænset indtjening i studietiden.

Der er både fordele og ulemper ved at k&oslah;be en bolig til de unge:

 • De får et sted at bo til en husleje, der er til at betale.
 • De kan s&oslah;ge boligsikring
 • Hvis der er tale om en større lejlighed, kan de med fordel udleje et eller flere værelser til en studiekammerat. Udlejer kan alternativt have flere lejere i lejligheden, men det kan give udfordringer, hvis der ikke er et godt forhold mellem lejerne, og de skal samtidig dele køkken og bad.
 • Der er en naturlig risiko ved investeringen, idet boligpriserne kan falde.

Læs artiklen i sin fuld version i Facit august 2019

publikation Facit august 2019 glb revision

Forældrekøb er stadig populært og kompliceret

Begrebet forældrekøb dækker over den situation, hvor en forælder eller et forældrepar køber en studielejlighed med det formål at leje den ud til næste generation.

Begrebet gælder selvfølgelig også i den modsatte situation, hvor børn eller børnebørn køber en ejendom og lejer den ud til deres forældre/bedsteforældre.

Ved et forældrekøb kan man hjælpe sit unge menneske med en bolig og samtidig måske få et bedre afkast af sine penge end ved at sætte dem i banken, og man kan måske endda gøre en god investering.

Forældre, der har været lang tid på boligmarkedet, har ofte en god friværdi i boligen, der kan belånes − og provenuet kan anvendes til at k&oslah;be en studielejlighed. Samtidig er de unges lånemuligheder ofte begrænsede på grund af de kreditstramninger, der kom efter finanskrisen, da de unge typisk har en relativt begrænset indtjening i studietiden.

Der er både fordele og ulemper ved at k&oslah;be en bolig til de unge:

 • De får et sted at bo til en husleje, der er til at betale.
 • De kan s&oslah;ge boligsikring
 • Hvis der er tale om en større lejlighed, kan de med fordel udleje et eller flere værelser til en studiekammerat. Udlejer kan alternativt have flere lejere i lejligheden, men det kan give udfordringer, hvis der ikke er et godt forhold mellem lejerne, og de skal samtidig dele køkken og bad.
 • De kan s&oslah;ge boligsikring
 • Hvis der er tale om en større lejlighed, kan de med fordel udleje et eller flere værelser til en studiekammerat. Udlejer kan alternativt have flere lejere i lejligheden, men det kan give udfordringer, hvis der ikke er et godt forhold mellem lejerne, og de skal samtidig dele køkken og bad.
 • Der er en naturlig risiko ved investeringen, idet boligpriserne kan falde.

Læs artiklen i sin fuld version i Facit august 2019


GLB REVISION statsautoriserede revisorer A/S
Lønkompensation glb revision

Lønkompensation

Der kan nu søges om kompensation på virksomhedsguiden.dk

Der er 30. marts 2020 er der indgået ny aftale om lønkompensationsordningen. Vi vil nedenfor i korte træk redegøre for kompensationsmulighederne. Betingelser vedrørende lønkompensation er uændret ift. ordningen som blev indgået 14. marts 2020. ændringen er, at der nu modtages kompensation for både fastansatte funktionærer og timelønnede med maksimalt kr. 30.000.

Kompensation søges på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, www.virksomhedsguiden.dk

Aftalen gælder for lønmodtagere på alle de private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af COVID-19 og derfor står overfor at skulle varsle afskedigelser for mindst 30 pct. eller mere end 50 ansatte.

I tilfælde af hjemsendelse får virksomheden en lønkompensation fra staten på 75 pct. af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned. For timelønnede udgør lønkompensationen 90 pct. af lønnen, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned.

Medarbejderen skal være ansat før den 9. marts 2020.

Det er et krav at den enkelte medarbejder afvikler ferie, og/eller afspadsering på i alt 5 dage i løbet af kompensationsperioden.

Elever og lærlinge er også omfattet af ordningen. 90% af lønnen kompenseres, dog maksimalt kr. 30.000 pr. måned. Elever og lærlinge skal også afvikle 5 dage i kompensationsperioden jf. ovenfor. Kompensation modtages ikke i de perioder hvor der opnås refusion fra AUB til dækning af lønudgifter under skoleophold.

Den midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 8. juni 2020.

Lønkompensation vil blive udbetalt på baggrund af virksomhedens oplysninger om det antal medarbejdere, som ellers ville skulle have været afskediget som følge af COVID-19-situationen.

Medarbejderne skal registreres med CPR-nummer, og virksomheden skal angive og begrunde for hvilken periode de forventer arbejdsmangel, dog maksimalt over en periode på tre måneder påbegyndt tidligst den 9. marts 2020.

Jf. bekendtgørelsen vil virksomheden efterfølgende kunne blive underlagt kontrol og i den forbindelse pålægge virksomheden at anvende revisorbistand. Iflg. bekendtgørelsen kan Erhvervsstyrelsen efterbetale kompensation hvis denne har været mindre end virksomheden har været berettiget til.

Modsat kan der også kræves hel eller delvis efterbetaling. I dokumentationen skal blandt andet indgå attestation på, at de pågældende medarbejdere har været hjemsendt fra den eventuelt faglige repræsentant på virksomheden. Hvis der ikke er en sådan, kan de relevante faglige organisationer gøre indsigelse.

LINK Vejledning til midlertidig lønkompensation fra virksomhedsguiden.dk

LINK Vejledning oprettelse af en CSV-fil til indberetning fra virksomhedsguiden.dk

Download SKEMA - til brug for kompensationsordning for faste udgifter fra virksomhedsguiden.dk

Download GLB REVISION - til brug for kompensationsordning for faste udgifter

Der kan nu søges om kompensation på virksomhedsguiden.dk

Der er 30. marts 2020 er der indgået ny aftale om lønkompensationsordningen. Vi vil nedenfor i korte træk redegøre for kompensationsmulighederne. Betingelser vedrørende lønkompensation er uændret ift. ordningen som blev indgået 14. marts 2020. ændringen er, at der nu modtages kompensation for både fastansatte funktionærer og timelønnede med maksimalt kr. 30.000.

Kompensation søges på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, www.virksomhedsguiden.dk

Aftalen gælder for lønmodtagere på alle de private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af COVID-19 og derfor står overfor at skulle varsle afskedigelser for mindst 30 pct. eller mere end 50 ansatte.

I tilfælde af hjemsendelse får virksomheden en lønkompensation fra staten på 75 pct. af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned.

Medarbejderen skal være ansat før den 9. marts 2020.

Det er et krav at den enkelte medarbejder afvikler ferie, og/eller afspadsering på i alt 5 dage i løbet af kompensationsperioden.

Elever og lærlinge er også omfattet af ordningen. 90% af lønnen kompenseres, dog maksimalt kr. 30.000 pr. måned. Elever og lærlinge skal også afvikle 5 dage i kompensationsperioden jf. ovenfor. Kompensation modtages ikke i de perioder hvor der opnås refusion fra AUB til dækning af lønudgifter under skoleophold.

Den midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 8. juni 2020.

Lønkompensation vil blive udbetalt på baggrund af virksomhedens oplysninger om det antal medarbejdere, som ellers ville skulle have været afskediget som følge af COVID-19-situationen.

Medarbejderne skal registreres med CPR-nummer, og virksomheden skal angive og begrunde for hvilken periode de forventer arbejdsmangel, dog maksimalt over en periode på tre måneder påbegyndt tidligst den 9. marts 2020.

Jf. bekendtgørelsen vil virksomheden efterfølgende kunne blive underlagt kontrol og i den forbindelse pålægge virksomheden at anvende revisorbistand. Iflg. bekendtgørelsen kan Erhvervsstyrelsen efterbetale kompensation hvis denne har været mindre end virksomheden har været berettiget til.

Modsat kan der også kræves hel eller delvis efterbetaling. I dokumentationen skal blandt andet indgå attestation på, at de pågældende medarbejdere har været hjemsendt fra den eventuelt faglige repræsentant på virksomheden. Hvis der ikke er en sådan, kan de relevante faglige organisationer gøre indsigelse.

LINK Vejledning til midlertidig lønkompensation fra virksomhedsguiden.dk

LINK Vejledning oprettelse af en CSV-fil til indberetning fra virksomhedsguiden.dk

Download SKEMA - til brug for kompensationsordning for faste udgifter fra virksomhedsguiden.dk

Download GLB REVISION - til brug for kompensationsordning for faste udgifter


publikation Facit maj 2019 glb revision

Erhvervsmæssig anvendelse af egen ejendom

Der er fradrag for driftsudgifter og nedslag i ejendomsværdiskatten vedrørende den erhvervsmæssigt anvendte del af en privat ejendom. Anvendelse af reglerne herom forudsætter, at man kan leve op til en række krav i lovgivningen.

Et af de væsentligste krav, der skal være opfyldt for at kunne anvende reglerne, er, at den erhvervsmæssige del bruges fuldt ud erhvervsmæssigt og ikke bliver anvendt privat. De løbende udgifter, der i givet fald er fradragsberettigede, er ejendomsskatter, vedligeholdelsesudgifter, eventuelle afskrivninger samt udgifter til el, vand og varme.

Man kan kun trække den erhvervsmæssige del af ejendomsskatten fra, hvis der er tale om en ikke uvæsentlig erhvervsmæssig anvendelse. I almindelighed anses anvendelsen for ikke uvæsentlig, hvis den udgør mindst 10 % af ejendommens vurderede areal.

Som udgangspunkt kan man tillige fratrække den forholdsmæssige andel af udgiften til el, vand og varme, der svarer til den erhvervsmæssige andel af ejendommens samlede areal. Dette beror dog på en konkret vurdering.

Desuden skal der alene betales ejendomsværdiskat på den private andel af ejendommen. Dette forudsætter normalt, at Vurderingsstyrelsen har foretaget en fordeling af ejendomsværdien. Vurderingsstyrelsen har hidtil fordelt ejendomsværdien, når ejendommen blev anset for benyttet erhvervsmæserhvervsmæssigt i væsentligt omfang, hvilket i praksis var ensbetydende med, at værdien af de erhvervsmæssigt benyttede dele af bygninger og grund udgjorde 25 % eller mere af ejendommens samlede værdi.

Hvis man driver sin virksomhed på en ejendom, der ikke berettiger til vurderingsfordeling af ejendomsværdien på boligen og den øvrige...

Læs artiklen i sin fuld version i Facit maj 2019

publikation Facit maj 2019 glb revision

Erhvervsmæssig anvendelse af egen ejendom

Der er fradrag for driftsudgifter og nedslag i ejendomsværdiskatten vedrørende den erhvervsmæssigt anvendte del af en privat ejendom. Anvendelse af reglerne herom forudsætter, at man kan leve op til en række krav i lovgivningen.

Et af de væsentligste krav, der skal være opfyldt for at kunne anvende reglerne, er, at den erhvervsmæssige del bruges fuldt ud erhvervsmæssigt og ikke bliver anvendt privat. De løbende udgifter, der i givet fald er fradragsberettigede, er ejendomsskatter, vedligeholdelsesudgifter, eventuelle afskrivninger samt udgifter til el, vand og varme.

Man kan kun trække den erhvervsmæssige del af ejendomsskatten fra, hvis der er tale om en ikke uvæsentlig erhvervsmæssig anvendelse. I almindelighed anses anvendelsen for ikke uvæsentlig, hvis den udgør mindst 10 % af ejendommens vurderede areal.

Som udgangspunkt kan man tillige fratrække den forholdsmæssige andel af udgiften til el, vand og varme, der svarer til den erhvervsmæssige andel af ejendommens samlede areal. Dette beror dog på en konkret vurdering.

Desuden skal der alene betales ejendomsværdiskat på den private andel af ejendommen. Dette forudsætter normalt, at Vurderingsstyrelsen har foretaget en fordeling af ejendomsværdien. Vurderingsstyrelsen har hidtil fordelt ejendomsværdien, når ejendommen blev anset for benyttet erhvervsmæserhvervsmæssigt i væsentligt omfang, hvilket i praksis var ensbetydende med, at værdien af de erhvervsmæssigt benyttede dele af bygninger og grund udgjorde 25 % eller mere af ejendommens samlede værdi.

Hvis man driver sin virksomhed på en ejendom, der ikke berettiger til vurderingsfordeling af ejendomsværdien på boligen og den øvrige...

Læs artiklen i sin fuld version i Facit maj 2019


GLB REVISION statsautoriserede revisorer A/S
Ændrede betalingsfrister for a-skat, am-bidrag og b-skat glb revision

Ændrede betalingsfrister for a-skat, am-bidrag og b-skat

Spredningen af Coronavirus har økonomiske konsekvenser for dansk økonomi. De negative økonomiske følger viser sig i stigende grad, blandt andet i form af tabte indtægter fra aflyste rejser, konferencer, sportsbegivenheder, mindre ordreindgang og en generelt lavere aktivitet.

Regeringen har udtalt, at der er tale om tab af produktion og efterspørgsel, der ikke direkte kan indhentes, når virusepidemien klinger af igen, og der er risiko for et egentlig tilbageslag i økonomien.

Derfor giver regeringen nu en hjælpende likviditetsmæssig hånd til dansk erhvervsliv ved 3 konkrete initiativer:

 • 1. Lempeligere betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag B-skat.
 • 2. Udskydelse af momsafregning for virksomheder.
 • 3. Selskaber kan nedsætte deres acontobetaling af selskabsskat, hvis de forventer faldende indtjening.
A-skat og AM-bidrag

Der indføres fra og med april længere betalingsfrist for betaling af A-skat og AM-bidrag. De forlængede frister gælder i første omgang april-, maj- og juni-raterne, som er forlænget med 4 måneder:

Store virksomheder

GLB REVISION statsautoriserede revisorer A/S

SMV’er GLB REVISION statsautoriserede revisorer A/S

B-skat (personlig virksomhed)

GLB REVISION statsautoriserede revisorer A/S

Hvis du på nuværende tidspunkt forventer mindre overskud bør du overveje at ændre forskudsopgørelsen, således at B-skatteraterne kan blive nedsat eller annulleret.

Spredningen af Coronavirus har økonomiske konsekvenser for dansk økonomi. De negative økonomiske følger viser sig i stigende grad, blandt andet i form af tabte indtægter fra aflyste rejser, konferencer, sportsbegivenheder, mindre ordreindgang og en generelt lavere aktivitet.

Regeringen har udtalt, at der er tale om tab af produktion og efterspørgsel, der ikke direkte kan indhentes, når virusepidemien klinger af igen, og der er risiko for et egentlig tilbageslag i økonomien.

Derfor giver regeringen nu en hjælpende likviditetsmæssig hånd til dansk erhvervsliv ved 3 konkrete initiativer:

 • 1. Lempeligere betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og B-skat.
 • 2. Udskydelse af momsafregning for virksomheder på månedsafregning.
 • 3. Selskaber kan nedsætte deres acontobetaling af selskabsskat, hvis de forventer faldende indtjening.
A-skat og AM-bidrag

Der indføres fra og med april længere betalingsfrist for betaling af A-skat og AM-bidrag. De forlængede frister gælder i første omgang april-, maj- og juni-raterne, som er forlænget med 4 måneder:

Store virksomheder

GLB REVISION statsautoriserede revisorer A/S

SMV’er

GLB REVISION statsautoriserede revisorer A/S

B-skat (personlig virksomhed)

GLB REVISION statsautoriserede revisorer A/S

Hvis du på nuværende tidspunkt forventer mindre overskud bør du overveje at ændre forskudsopgørelsen, således at B-skatteraterne kan blive nedsat eller annulleret.


publikation Facit marts 2020 glb revision

Salg af virksomhed

For en virksomhedsejer kan et virksomhedssalg opstå pludseligt eller efter grundige overvejelser. Uanset hvad årsagen er, er det alfa og omega at sikre den bedst mulige pris på de bedst mulige vilkår, og at der sættes et kompetent rådgiverteam til at gennemføre salget af virksomheden.

Situationen opstår

En virksomhedsejer kan have en lang række årsager til at ville sælge sin virksomhed.

For ældre ejere starter tankerne måske med, at ejeren iagttager sin dåbsattest og konkluderer at ville udvise rettidig omhu. For en lang række ejere er det naturligt at vurdere, om der i familien er oplagte arvtagere. Ofte vil det dog ikke være lykken for hverken ejeren selv eller familien at give virksomheden i arv, og der skal derfor i stedet igangsættes en salgsproces.

Mindst lige så ofte − og særligt for de yngre ejere − udløses en salgsproces af, at en konkurrent eller en udenlandsk aktør kontakter ejeren med interesse for køb. Hvis ejeren finder henvendelsen seriøs, er det besnærende at indlede drøftelser om et salg. Det er vores erfaring, at hvis der er en interesseret køber, er virksomheden attraktiv, og så vil der også være flere interesserede købere.

Det rette tidspunkt for et salg er hverken, når dåbsattesten tilsiger det, eller når køberen banker på, men når den nuværende ejer ikke længere er den rette ejer. At den nuværende ejer ikke længere er den rette ejer kan skyldes,

 • at denne ikke længere ønsker at investere i udvikling af sin virksomhed...

Læs artiklen i sin fuld version i Facit marts 2020

publikation Facit marts 2020 glb revision

Salg af virksomhed

For en virksomhedsejer kan et virksomhedssalg opstå pludseligt eller efter grundige overvejelser. Uanset hvad årsagen er, er det alfa og omega at sikre den bedst mulige pris på de bedst mulige vilkår, og at der sættes et kompetent rådgiverteam til at gennemføre salget af virksomheden.

Situationen opstår

En virksomhedsejer kan have en lang række årsager til at ville sælge sin virksomhed.

For ældre ejere starter tankerne måske med, at ejeren iagttager sin dåbsattest og konkluderer at ville udvise rettidig omhu. For en lang række ejere er det naturligt at vurdere, om der i familien er oplagte arvtagere. Ofte vil det dog ikke være lykken for hverken ejeren selv eller familien at give virksomheden i arv, og der skal derfor i stedet igangsættes en salgsproces.

Mindst lige så ofte − og særligt for de yngre ejere − udløses en salgsproces af, at en konkurrent eller en udenlandsk aktør kontakter ejeren med interesse for køb. Hvis ejeren finder henvendelsen seriøs, er det besnærende at indlede drøftelser om et salg. Det er vores erfaring, at hvis der er en interesseret køber, er virksomheden attraktiv, og så vil der også være flere interesserede købere.

Det rette tidspunkt for et salg er hverken, når dåbsattesten tilsiger det, eller når køberen banker på, men når den nuværende ejer ikke længere er den rette ejer. At den nuværende ejer ikke længere er den rette ejer kan skyldes,

 • at denne ikke længere ønsker at investere i udvikling af sin virksomhed...

Læs artiklen i sin fuld version i Facit marts 2020


GLB REVISION statsautoriserede revisorer A/S
Ændrede betalingsfrister for moms & selskabsskat glb revision

Ændrede betalingsfrister for moms & selskabsskat

Månedsmoms

Indbetaling af moms for virksomheder, som afregner moms på månedsbasis, får 1 måneds længere kredit vedrørende momsbetaling for marts, april og maj måned:

GLB REVISION statsautoriserede revisorer A/S

Vigtigt:

Angivelsesfristerne for moms vedrørende marts, april og maj 2020 er tilsvarende udskudt.

Kvartalsmoms

Hvis du indberettet moms kvartalsvis udskydes betalingsfristerne således:

GLB REVISION statsautoriserede revisorer A/S

De to perioder lægges således sammen.

Halvårsmoms

Hvis du indberettet moms halvårsvis udskydes betalingsfristerne således:

GLB REVISION statsautoriserede revisorer A/S

De to perioder lægges således sammen.

Selskabsskat

Selskaber, som forventer faldende indtjening i 2020, kan vælge at nedsætte acontobetalingerne af selskabsskat, som skal finde sted hhv. 20. marts 2020 og 20. november 2020.

Månedsmoms

Indbetaling af moms for virksomheder, som afregner moms på månedsbasis, får 1 måneds længere kredit vedrørende momsbetaling for marts, april og maj måned:

GLB REVISION statsautoriserede revisorer A/S

Vigtigt:

Angivelsesfristerne for moms vedrørende marts, april og maj 2020 er tilsvarende udskudt.

Kvartalsmoms

Hvis du indberettet moms kvartalsvis udskydes betalingsfristerne således:

GLB REVISION statsautoriserede revisorer A/S

De to perioder lægges således sammen.

Halvårsmoms

Hvis du indberettet moms halvårsvis udskydes betalingsfristerne således:

GLB REVISION statsautoriserede revisorer A/S

De to perioder lægges således sammen.

Selskabsskat

Selskaber, som forventer faldende indtjening i 2020, kan vælge at nedsætte acontobetalingerne af selskabsskat, som skal finde sted hhv. 20. marts 2020 og 20. november 2020.


publikation Facit marts 2020 glb revision

Styring og ledelse af it og it-projekter

Det er ikke sjældent, at it-projekter ender i grøften. Oftest hører man dette om offentlige it-projekter, og man tænker måske nok, at det "kun sker for naboen". Men det tænker naboen også − og det sker også for naboen.

Det ses ofte, at beslutninger om it-anskaffelser træffes hurtigere og uden en reel analyse, end hvis der var tale om indkøb af en kaffemaskine til kontorets medarbejdere. Her udformes der analyser af behov, kaffekvalitet, antagelser om dagligt forbrug, om maskinen skal leases, om den skal serviceres osv.

Ofte sker udskiftning af et økonomisystem baseret på mavefornemmelser og nogle hurtige telefonopkald til tre forskellige firmaer. Disse firmaer får til opgave at komme med en listepris på et standardsystem, som "selvfølgelig skal kunne det samme som det, vi har i dag".

Så bliver det svært. Leverandøren skal hurtigt forstå situationen og behovet og i øvrigt levere til det halve af, hvad det nuværende system koster i dag. Det er lige her, vejen til et dyrt og ufuldstændigt it-projekt starter. Er det leverandøren, der ikke har forstået, hvad ’vi’ har brug for? Er det fordi, leverandøren vil sælge? Med det antal forfejlede it-projekter, der er set gennem tiderne (og her tænkes der ikke kun på de store dyre offentlige projekter), var det måske muligt, at det ikke kun er leverandøren, der er problemet.

Et klassisk eksempel

En virksomhed skal have nyt økonomisystem. Det nuværende kan ikke opdateres længere. Det virker, men det er jo også smart at kunne læse bilag ind automatisk og at kunne sende elektroniske fakturaer. Der skal en udskiftning til.

Kravspecifikationen, som det hedder, når man som brugervirksomhed (kunde) ønsker at specificere, hvad it skal kunne, er klar: "Vi skal kunne det samme − og så alt det smarte nye". En 2-3 leverandører inviteres på kaffe. Virksomhedens direktør eller økonomichef fortæller, at "de jo sådan set kører helt standard". Det er imidlertid ikke helt tilfældet, konstaterer leverandøren 3-4 måneder inde i implementeringsforløbet. Så hober regningerne sig op, og man skændes om, hvem der skal betale for overskridelserne. Direktøren for...

Læs artiklen i sin fuld version i Facit marts 2020

publikation Facit marts 2020 glb revision

Styring og ledelse af it og it-projekter

Det er ikke sjældent, at it-projekter ender i grøften. Oftest hører man dette om offentlige it-projekter, og man tænker måske nok, at det "kun sker for naboen". Men det tænker naboen også − og det sker også for naboen.

Det ses ofte, at beslutninger om it-anskaffelser træffes hurtigere og uden en reel analyse, end hvis der var tale om indkøb af en kaffemaskine til kontorets medarbejdere. Her udformes der analyser af behov, kaffekvalitet, antagelser om dagligt forbrug, om maskinen skal leases, om den skal serviceres osv.

Ofte sker udskiftning af et økonomisystem baseret på mavefornemmelser og nogle hurtige telefonopkald til tre forskellige firmaer. Disse firmaer får til opgave at komme med en listepris på et standardsystem, som "selvfølgelig skal kunne det samme som det, vi har i dag".

Så bliver det svært. Leverandøren skal hurtigt forstå situationen og behovet og i øvrigt levere til det halve af, hvad det nuværende system koster i dag. Det er lige her, vejen til et dyrt og ufuldstændigt it-projekt starter. Er det leverandøren, der ikke har forstået, hvad ’vi’ har brug for? Er det fordi, leverandøren vil sælge? Med det antal forfejlede it-projekter, der er set gennem tiderne (og her tænkes der ikke kun på de store dyre offentlige projekter), var det måske muligt, at det ikke kun er leverandøren, der er problemet.

Et klassisk eksempel

En virksomhed skal have nyt økonomisystem. Det nuværende kan ikke opdateres længere. Det virker, men det er jo også smart at kunne læse bilag ind automatisk og at kunne sende elektroniske fakturaer. Der skal en udskiftning til.

Kravspecifikationen, som det hedder, når man som brugervirksomhed (kunde) ønsker at specificere, hvad it skal kunne, er klar: "Vi skal kunne det samme − og så alt det smarte nye". En 2-3 leverandører inviteres på kaffe. Virksomhedens direktør eller økonomichef fortæller, at "de jo sådan set kører helt standard". Det er imidlertid ikke helt tilfældet, konstaterer leverandøren 3-4 måneder inde i implementeringsforløbet. Så hober regningerne sig op, og man skændes om, hvem der skal betale for overskridelserne. Direktøren for...

Læs artiklen i sin fuld version i Facit marts 2020


GLB REVISION statsautoriserede revisorer A/S
Yderligere tiltag fra regering glb revision

Yderligere tiltag fra regering

Regeringen har senest igangsat følgende tiltag:

Øget adgang til eksportkredit

Som en hjælp til særligt små og mellemstore danske eksportvirksomheder oprettes der en ny likviditetskaution i EKF − Danmarks Eksportkredit.

Den skal bane vejen for nye lån for 1,25 mia. DKK til gavn for små og mellemstore eksportvirksomheder.

Forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger

Rammen for statsgaranterede låneordninger for store som for små og mellemstore virksomheder forhøjes.

For store virksomheder hæves garantirammen til i alt 25 mia. DKK, mens der for små og mellemstore virksomheder afsættes en garantiramme på i alt 17,5 mia. DKK og en tilhørende tabsramme på ca. 5 mia. DKK, hvilket vil facilitere udlån på op til i størrelsesordenen 25 mia. DKK.

Vi anbefaler, at du kontakter dit pengeinstitut for lånemuligheder. Vi tilbyder i den forbindelse gerne vores assistance.

Offentlige indkøb skal understøtte virksomhederne

Det offentlige indkøb skal være med til at understøtte, at virksomhederne − og dermed lønmodtagerne − kommer godt igennem krisen. Aftalepartierne er enige om, at det vil gælde i staten, og regeringen vil gå i dialog med KL og Danske Regioner om mulighederne for en tilsvarende håndtering i kommuner og regioner.

Statslig garanti til Rejsegarantifonden

For at hjælpe rejseselskaberne med at komme igennem denne ekstraordinære krise er regeringen og aftaleparterne enige om at styrke Rejsegarantifonden med en statslig garanti på 1,5 mia. DKK.

Øget adgang til dagpenge og sygedagpenge

For at afbøde de negative konsekvenser, som spredningen af COVID-19 kan få for dagpenge- og sygedagpengemodtagere, er aftaleparterne enige om at give lempeligere vilkår for dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere i den kommende midlertidige periode.

Øgede lånemuligheder for elever og studerende

Nogle elever og studerende på videregående uddannelser vil miste deres job som følge af COVID-19. Derfor får studerende og elever på ungdomsuddannelserne nu ret til at optage ekstra SU-lån for op til DKK 6.388 pr. måned ud over de gældende stipendie- og SU-lånemuligheder.

Udvidet ret til arbejdsgiverrefusion/sygedagpenge til selvstændige

Den udvidede ret betyder, at der kan udbetales refusion til arbejdsgiver fra første fraværsdag vedrørende ansatte, der er syge eller antages at være syge eller er i karantæne pga. covid-19. En selvstændig erhvervsdrivende vil tilsvarende kunne få sygedagpenge fra første fraværsdag. Dette dækker perioden 27. februar 2020 til 1. januar 2021.

Refusion søges via NemRefusion.

Kompensation for tab vedr. aflyst eller udskudt større arrangement

Du kan søge om kompensation, hvis dit arrangement er blevet aflyst som følge af regeringens opfordring til at aflyse eller udskyde arrangementer med mere end 1.000 deltagere (særlige risikogrupper over 500 deltagere) på grund af covid-19.

Udvidet varslingspulje

Udvidelsen af varslingspuljen til medarbejdere der bliver afskediget som følge af covid-19.

Regeringen har senest igangsat følgende tiltag:

Øget adgang til eksportkredit

Som en hjælp til særligt små og mellemstore danske eksportvirksomheder oprettes der en ny likviditetskaution i EKF − Danmarks Eksportkredit.

Den skal bane vejen for nye lån for 1,25 mia. DKK til gavn for små og mellemstore eksportvirksomheder.

Forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger

Rammen for statsgaranterede låneordninger for store som for små og mellemstore virksomheder forhøjes.

For store virksomheder hæves garantirammen til i alt 25 mia. DKK, mens der for små og mellemstore virksomheder afsættes en garantiramme på i alt 17,5 mia. DKK og en tilhørende tabsramme på ca. 5 mia. DKK, hvilket vil facilitere udlån på op til i størrelsesordenen 25 mia. DKK.

Vi anbefaler, at du kontakter dit pengeinstitut for lånemuligheder. Vi tilbyder i den forbindelse gerne vores assistance.

Offentlige indkøb skal understøtte virksomhederne

Det offentlige indkøb skal være med til at understøtte, at virksomhederne − og dermed lønmodtagerne − kommer godt igennem krisen. Aftalepartierne er enige om, at det vil gælde i staten, og regeringen vil gå i dialog med KL og Danske Regioner om mulighederne for en tilsvarende håndtering i kommuner og regioner.

Statslig garanti til Rejsegarantifonden

For at hjælpe rejseselskaberne med at komme igennem denne ekstraordinære krise er regeringen og aftaleparterne enige om at styrke Rejsegarantifonden med en statslig garanti på 1,5 mia. DKK.

Øget adgang til dagpenge og sygedagpenge

For at afbøde de negative konsekvenser, som spredningen af COVID-19 kan få for dagpenge- og sygedagpengemodtagere, er aftaleparterne enige om at give lempeligere vilkår for dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere i den kommende midlertidige periode.

Øgede lånemuligheder for elever og studerende

Nogle elever og studerende på videregående uddannelser vil miste deres job som følge af COVID-19. Derfor får studerende og elever på ungdomsuddannelserne nu ret til at optage ekstra SU-lån for op til DKK 6.388 pr. måned ud over de gældende stipendie- og SU-lånemuligheder.

Udvidet ret til arbejdsgiverrefusion/sygedagpenge til selvstændige

Den udvidede ret betyder, at der kan udbetales refusion til arbejdsgiver fra første fraværsdag vedrørende ansatte, der er syge eller antages at være syge eller er i karantæne pga. covid-19. En selvstændig erhvervsdrivende vil tilsvarende kunne få sygedagpenge fra første fraværsdag. Dette dækker perioden 27. februar 2020 til 1. januar 2021.

Refusion søges via NemRefusion.

Kompensation for tab vedr. aflyst eller udskudt større arrangement

Du kan søge om kompensation, hvis dit arrangement er blevet aflyst som følge af regeringens opfordring til at aflyse eller udskyde arrangementer med mere end 1.000 deltagere (særlige risikogrupper over 500 deltagere) på grund af covid-19.

Udvidet varslingspulje

Udvidelsen af varslingspuljen til medarbejdere der bliver afskediget som følge af covid-19.
Søren Deleuran Statsautoriserede revisor
Deleuran

Søren Deleuran
Partner
Statsautoriserede revisor

+45 21 41 65 19
Mail til Deleuran:
Allan Ø Jørgensen Statsautoriserede revisor
Jørgensen

Allan Ø. Jørgensen
Partner
Statsautoriserede revisor

+45 22 62 81 20
Mail til Jørgensen:
Morten Lønsbo Statsautoriserede revisor
Lønsbo

Morten Lønsbo
Partner
Statsautoriserede revisor

+45 23 32 84 41
Mail til Lønsbo:
Søren Windahl Statsautoriserede revisor
Windahl

Søren Windahl
Partner
Statsautoriserede revisor

+45 20 42 63 88
Mail til Windahl: